Vaargebied

 

 

De plek waar de zeillessen plaatsvinden, het watersportgebied Eiland van Maurik, ligt centraal in het land.

 

Dit unieke watersportgebied is ontstaan uit een zogenaamde dode zijarm van de rivier De Lek. Het vaargebied is groot genoeg voor dagtochten en door de open ligging is er over het algemeen voldoende wind. Volop gelegenheid voor iedereen om het zeilen te leren en te beleven!

 

Op onderstaande sites is meer informatie te vinden over dit unieke watersportgebied:

 

Uiterwaarde

 

EilandvanMaurik

 

GravenBol

 

Camping-DeLoswal