Navigeren voor Watersporters

 

Theorieles NAVIGEREN VOOR WATERSPORTERS    

 

 

De GPS-techniek heeft voor een ware revolutie in het navigeren gezorgd. De watersporter kan immers direct zien op welke positie hij zich op het water bevindt. Dat neemt niet weg dat een watersporter daarnaast altijd kennis en inzicht moet hebben van navigeren om een koers uit te kunnen zetten en een tocht te kunnen plannen. Hierbij houdt hij ook rekening met onder andere drift door de wind en stroom. In deze praktijkgerichte les wordt de theorie toegepast in een aantal realistische oefensituaties. De les is prima te volgen als losse les, en maakt deel uit van de cursus Klein Vaarbewijs 2.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het kompas en de kompaspeiling
  • Positiebepaling en GPS
  • Werken met de plotter
  • Koers uitzetten en waypoints
  • Ware koers en kompaskoers
  • Drift en stroom
  • Praktisch navigeren met de koersformule

 

Deze les wordt gegeven op een dinsdagavond in het voorjaar van 2017 tussen 19.30 en 22.00 uur. De datum wordt binnenkort op deze plaats bekend gemaakt.

 

Plaats: theorielocatie in de buurt van het Eiland van Maurik

 

Prijs van deze les (1 les): 35 euro

 

Aanbevolen literatuur (zelf aan te schaffen):

Cursusboek Klein Vaarbewijs 1 en 2 – ANWB

 

Benodigde materialen (zelf aan te schaffen):

Passer en plotter

 

Aanmelden voor een cursus of voor losse lessen kan eenvoudig door een e-mailtje te sturen naar:   info@zeilschoolwindemanneke.nl 


 

Alle theorielessen:

 

Omgaan met het schip                           

 

Regels op het water                              

 

Zeiltheorie en zeiltrimmen

 

Knopen voor de watersporter            

 

Manoeuvreren op de motor                   

 

Varen op ruim water met getijden         


Navigeren voor watersporters